Sunly ja Metsagrupp rajavad Ristile Baltikumi suurima 244 MW päikesepargi - Scandium

Sunly ja Metsagrupp rajavad Ristile Baltikumi suurima 244 MW päikesepargi

Sunly ja Metsagrupp rajavad Ristile Baltikumi suurima 244 MW päikesepargi

Ristile ehitatav 244 MW päikesepark on Sunly ja Metsagrupi poolt piirkonda rajatava energiapargi esimene etapp. Pargi ehitus algab selle aasta teises kvartalis ning oodatav valmimisaeg on 2026. aasta alguses.

Ligi 350 000-st päikesepaneelist koosnev 244 MW päikesepark suudab katta 55 000 majapidamise aastase elektri tarbimise. Uuenduslikud pöördraamiga paneelid tõstavad pargi tootlikust; pargi hea asukoht ning tehniline lahendus teevad Risti päikesepargist väga efektiivse elektrijaama. Risti päikesepargi valmimisel on tegu Baltikumi kõige suurema päiksepargiga.

Sunly Eesti juhi, Klaus Pilari sõnul näevad Sunly ja Metsagrupp Risti päikeseparki osana suuremast plaanist. “Meie jaoks on tegemist esimese suurema näitega hübriidpargi projektist, kus sama liitumispunkti taga asuvad nii päikesepark kui ka tuulepark ja salvestus.” Pilar selgitas, et Risti pargi puhul nähakse otstarbekust alustada päikesepargi rajamisest. Järgmiste Sunly energiaparkide puhul rajatakse suure tõenäosusega esmalt tuulepark ning seejärel lisatakse teised võimalused tootlikkuse kasvatamiseks ja salvestuseks.

Risti päikesepargi kavandamisel võeti arvesse kohaliku kogukonna soove ja vajadusi. Osa päikesepargi tulust panustab Sunly Risti osavalla eelarvesse, toetades nii piirkonna arengut. Näiteks elektrihinna 50 eurot/MWh korral oleks vastav tasu ca 75 000 eurot aastas. Terve energiapargi valmimisel pakub Sunly kogukonnale soodsamat elektrit.

Lääne-Nigula vallavanema, Janno Randmaa sõnul loob päikesepark võimaluse soodsama taastuvenergia kasutuselevõtuks piirkonnas ning annab seal asuvatele ja sinna tulla soovivatele ettevõtetele võimaluse toota soodsamalt ja keskkonnasõbralikumalt.

Risti osavallavanem Rein Kruusmaa tõi välja hea koostöö Sunly ja Metsagrupiga ehitusetapi ettevalmistusprotsessis. “Läbi sisukate arutelude leidsime võimalusi vähendada erinevaid mõjusid Risti piirkonna elanike jaoks ning saavutasime kokkulepped, mis toetavad tulevikus piirkonnas elavaid inimesi,” lisas Kruusmaa.

Risti päikesepargi kavandamisel on pandud suurt rõhku tehnoloogilisele innovatsioonile, et maksimeerida toodetavat energiamahtu. Pargi pöördraamiga paneelid pööravad ennast vastavalt päikese suunale, mis tagab parema tootlikkuse hommiku- ja õhtutundidel, mil elektritarbimine on suurem.

Risti pargi ehitus algab 2024. aasta teises kvartalis. Esimeses etapis tellitakse paneelid ning pargi rajamiseks vajalik muu tehnoloogia. Teises etapis alustatakse alajaama töödega. Risti päikesepargi oodatav valmimisaeg on 2026. aasta esimeses pooles. Sunly ja Metsagrupi rajatava Risti päikesepargi maksumus on ligi 120 miljonit eurot.

Artikkel avaldati 07.03.2024 Sunly kodulehel.