Välismaalaste majutamise probleemi lahendavad professionaalsed üürimajad - Scandium

Välismaalaste majutamise probleemi lahendavad professionaalsed üürimajad

Välismaalaste majutamise probleemi lahendavad professionaalsed üürimajad

Ildiko Siimon, Scandium Kinnisvara co-living üürisuuna ja Nestin Rent juht

Eesti majanduse üheks kasvumootoriks on välistööjõud. Andekad ja kogenud spetsialistid Californiast Tokyoni on ühe enam huvitatud lööma kaasa Eesti inspireerivate IT-ettevõtete edulugudes. See on Eestile hea ja kasulik. Vähe sellest, et meie edukad idufirmad arenevad tänu välistalentidele kiiremini ja kaugemale. Spetsialistid jätavad meile ka oma teadmised, olulise hulga materiaalseid vahendeid ning aitavad levitada Eesti head kuvandit – üle maailma.

Täna oleme jõudnud punkti, kus talente on Eestisse ühe keerulisem meelitada ja siin hoida. Mitte sellepärast, et konkureerivaid tööpakkumisi napiks. Puudu on väärikatest elupaikadest. Kuigi üürikorterite pakkumine on rekordiliselt kõrge, on isegi täna välismaalasel sobivat üürikorterit raske leida. Korteriomanikud eelistavad tuttavat eesti keelt kõnelevad inimest teistsugusele nahavärvile, kultuuri- ja usutaustale.

Kindlasti on siin üheks lahenduseks meie inimeste harimine ja positiivsete kogemuslugude kuulmine teistelt üürileandjatelt. Siiski, tolerantsust ja usaldust ei kasvata üleöö. Küll on aga juba täna Eestis professionaalseid üürileandjaid, kelle hallata on kvaliteetsed terviklikud üürimajad koos kaasaaegselt sisustatud üürikorteritega. Sellisel tasemel üüriäris, kus kogenud üürihalduri portfellis on 100, 200 või enamgi üürikorterit, ei ole eelarvamustel ei kohta ega mõtetki. Pragmaatiline majanduslik soov korterid heade stabiilsete üürilistega täita prevalveerib.

Stabiilse üürniku valikul on oluliseks kriteeriumiks krediidikontroll ehk tagamine, et tulevane üürnik on suuteline igakuist üüri tasuma. Suure eelise annab see, kui tööandja ise otsib töötajale majutust. Siis võib üürileandja olla kindel, et üürnikul on kindel sissetulek ja talle on tegelikult juba taustakontroll tehtud. Meie kogemusel on tööandja valmis elukoha otsinguil abistama eelkõige välismaalasi, mis tähendab, et viimastel võib nii kohalike iseseisvalt üürikorterit otsijate ees eeliski tekkida.

Nestin Rent hallatavas Newton Stuudiod üürimajas on täna 20% elanikest välismaalased. Väga võimalik, et piiride avanedes suureneb osakaal veelgi. Oleme kogenud, et co-living elustiiliga majad sobivad välismaalastele kõige paremini, sest siin on lihtne tutvuda kohalike inimestega, osa võtta ühisüritustest ja kultuuriruumi sisse elada. Võidavad ka kohalikud – tihti leitakse endale majast tulevane äripartner või hea tuttav, kellega rahvusvahelisi kogemusi jagada ja uut äriideed arutada. Usun, et õige pea kuuleme aina tihemini, et uus äriidu on garaaži asemel saanud alguse just co-living üürimajast.

Artikkel ilmus Delfi Ärilehes.