EL rahastab 13,8 miljoni euroga Eleporti projekti rajada Baltimaadesse ja Poola 138 elektriautode laadimisjaama - Scandium

EL rahastab 13,8 miljoni euroga Eleporti projekti rajada Baltimaadesse ja Poola 138 elektriautode laadimisjaama

EL rahastab 13,8 miljoni euroga Eleporti projekti rajada Baltimaadesse ja Poola 138 elektriautode laadimisjaama

Elektriautode laadimisvõrgu arendaja Eleport rajab Euroopa ühendamise rahastult (CEF) saadava 13,8 miljoni euro suuruse finantseeringu toel Baltimaade ja Poola maanteedele 138 uut avalikku laadimisjaama. Eesti peamistele maanteedele rajatakse 13 laadimisjaama kokku 52 laadimiskohaga.

Euroopa Liidus arendatava säästva transpordivõrgu infrastruktuuriprojekte finantseeritakse kogumahus üle 352 miljoni euro. Euroopa transpordiinfrastruktuuri arendamist toetava Euroopa ühendamise rahastu raames valiti välja 26 projekti, mis vastavad Euroopa rohelise kokkuleppe põhimõtetele. Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonnaameti (CINEA) on juba alustanud toetuslepingute koostamist projekti kaudu finantseeringu saajatega.

Eleportile eraldatud vahendeid kasutatakse ülikiirete laadimisjaamade paigaldamiseks suuremate maanteede lähedusse Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis.

Lisandub ligi 140 uut laadimisjaama

Eleporti tegevjuhi Raul Potisepa hinnangul aitavad projekti käigus regiooni lisanduvad laadimisvõimsused märkimisväärselt kaasa suuremate linnade vahel sõitjate laadimisvajaduste katmisel. „Peale laadimisjaamade valmimist on elektriauto ideaalne ka neile, kes teevad pikki sõite suuremate linnade vahel Baltimaades ja Poolas,“ sõnas Potisepp.

“Projekti raames paigaldame Poolas 90, Leedus 20, Lätis 15 ja Eestis 13 laadimisjaama peamiste maanteede äärde. Paigaldame ainult ülikiireid laadijaid võimsusega vähemalt 150 kW. Samuti teostame jaamade tehnilist hooldust ja hoolitseme selle eest, et kasutajatel ei tekiks kogu tööperioodi jooksul mingeid probleeme,” lisas Potisepp.

CEF on ELi peamine rahastamisvahend majanduskasvu, töökohtade loomise ja konkurentsivõime edendamiseks sihtotstarbeliste infrastruktuuriinvesteeringute kaudu. Rahastu aitab ehitada tõhusaid ja jätkusuutlikke üleeuroopalisi transpordi-, energia- ja digitaalteenuste võrke. Sellega tehtavad investeeringud aitavad täita lünki Euroopa energia-, transpordi- ja digitaalvõrkudes.

Artikkel avaldati 25.09.2023 Eleporti kodulehel.