Kontakt

Privaatsustingimused ja küpsiste kasutamise eeskiri

Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja ja kasutaja on Scandium Kinnisvara AS, registrikood 12957803. 

Käesolevaga informeerime Teid meie Teenuse kasutamisel Teie isikuandmete andmete kogumise, kasutamise ja avaldamise poliitikast. Kasutame Teie andmeid, et Teile Teenust osutada ja seda parendada. Meie Teenuse kasutamisega olete nõustunud, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale poliitikale. 

Isikuandmed

Kliendisuhte raames esitab klient meile muu hulgas oma nime, e-posti aadressi ja telefoninumbri, korteriomandi(te) ostmisel ka vastava korteriomandi aadressi. Kasutame eelnimetatud isikuandmeid lepingu ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti turundustegevuse eesmärgil, sealhulgas: 

  • kliendiga ühenduse võtmiseks seoses kliendile huvi pakkunud korteriomandi(te)ga, 
  • kontaktide nimekirja säilitamiseks, 
  • tagasiside küsimiseks, 
  • teabekirjade saatmiseks, 
  • garantiitööde teostamiseks. 

Andmete säilitamine

Säilitame kliendi isikuandmeid seni, kuni klient annab teada, et soovib need kustutada. Sellisel juhul kustutame kliendi andmed oma andmebaasidest ja lõpetame kliendile teabe saatmise. Me ei säilita kliendi isikuandmeid kauem, kui see on vajalik kliendi isikuandmete töötlemise eesmärkide või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. 
Me ei müü, ei anna kasutusse, ei levita ega edasta muul viisil kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele. 

Kliendi õigused

Kliendil on alati õigus pöörduda meie poole, et saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel on kliendil muu hulgas järgmised õigused: 

  • õigus teada, milliseid isikuandmeid me töötleme, ja paluda neist koopiat, 
  • õigus paluda parandada valeandmed või isikuandmed kustutada, 
  • õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist. 

Jätame endale õiguse neid põhimõtteid muuta. Anname Teile sellest teada, postitades uue privaatsuspoliitika käesolevale lehele. 

Küpsised

Küpsised (ingl cookies) on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse AS Scandium Kinnisvara (registrikood 12957803, aadress Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn, Eesti Vabariik; edaspidi meie) veebilehtesid külastades brauseri poolt veebilehe külastaja (edaspidi teie) poolt kasutatavasse seadmesse. 

Küpsiste kasutamise eesmärk on hinnata ja jälgida meie veebilehtede kasutatavust, eesmärgiga teie kasutuskogemust rikastada, pakkudes teile veebilehe isikupärasemat ja mugavamat navigeerimist. 

Milliseid küpsiseid meie veebileht kasutab?

Meie veebileht kasutab esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid, mis oma olemuselt jagunevad kaheks, s.o ajutised ja püsiküpsised. 
Esimese osapoole ehk autori-küpsised pärinevad meie veebilehelt ning võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Selliste küpsiste abil saame salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui te meie veebilehte külastate. 
Kolmandate osapoolte küpsised pärinevad kolmandatelt isikutelt, s.o ettevõtetelt ja isikutelt, keda me oma teenuste jaoks kasutame (Google Inc, Google Analytics, META jne). Selliste küpsiste abil kogume nt teavet veebilehe statistika ja reklaamide jaoks. Märgime, et me ei oma ligipääsu ega kontrolli kolmandate osapoolte poolt paigaldatavaid küpsiseid ning nende paigaldamine ja kasutamine toimub lähtuvalt paigaldajate endi privaatsuspoliitikast. 
Ajutised ehk seansiküpsised kustutab teie seade pärast meie veebilehe sulgemist. Ajutised küpsised on vajalikud näiteks meie veebilehe keelevaliku salvestamiseks. 
Püsiküpsised salvestuvad teie seadmesse pärast meie veebilehe sulgemist. Püsiküpsised võivad jääda teie arvutisse kuudeks või aastateks. 
Meie veebilehed võivad kasutada ja paigaldada teie seadmesse järgmiste kategooria küpsised: 
Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et te saaksite veebilehel navigeerida ja veebilehe funktsioone kasutada. 
Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet. 
Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks teid otseselt tuvastada. 
Autentimise küpsised, mis võimaldavad veebilehel meeles pidada teie tehtud valikuid. 
Reklaamiküpsised, mida veebileht kasutab teie huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks. Küpsised reguleerivad, mitu korda te konkreetset reklaami näete ning aitavad ühtlasi mõõta reklaamikampaania tõhusust. 

Kuidas vältida küpsiseid? 

Jätkates meie veebilehe kasutamist, arvestame automaatselt, et olete andnud meile nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Kui te ei soovi, et teie seadmesse salvestatakse küpsiseid, saate oma veebilehitseja turvasätetes muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid, kõik küpsised blokeerida või kustutada juba teie seadmesse salvestunud küpsised. Samas märgime, et kõikide küpsiste blokeerimine võib küll aidata teil kaitsta teie privaatsust, kuid samas piirata mõne meie veebilehe olulise funktsiooni toimimist. 

Muudatused küpsiste kasutamise eeskirjas

Jätame endale õiguse küpsiste kasutamise eeskirja vajadusel muuta ning asjakohastada vastavalt uuenevale seadusandlusele ja regulatsioonidele.Veebilehte kasutades kontrollige käesoleva lehekülje sisu, tutvumaks küpsiste kasutamise eeskirja uuenduste ja muudatustega. 

Kontaktandmed

Kui soovite täpsustada küsimusi seoses küpsiste kasutamise eeskirjaga, võtke palun meiega ühendust

Developed by Reaktiiv